Pożywienie/ Pasze

Jednym z najczęstszych zastosowań pieców  Carbolite  jest spopielanie próbek żywności i pasz . Spopielenia jest proces usuwania wszystkich materiałów organicznych z próbki za pomocą ogrzewania w powietrzu . Celem badania może być ustalenie proporcji masy , która pozostaje w popiele jako wskaźnik całkowitej zawartości mineralnej lub może być etapem pośrednim w przygotowaniu próbki do innych celów , takich jak charakterystyka nieorganicznych składników poprzez XRF ( fluorescencja rentgenowska ) lub spektroskopii masowej lub do badań , takich jak topliwości popiołu. Zazwyczaj ostatecznym celem jest określenie obecności nieorganicznych składników mineralnych , które są mniej lotne , w postaci tlenku , niż cząstki organiczne, które pozostają jako popiół . Piec MTT jest przeznaczony do uwolnienia związków organicznych związanych z Węglem14. 


Ovens

Chamber Furnaces

Tube Furnaces