Coal and Coke Test Equipment for Laboratories

Piece Carbolite są przeznaczone do badań węgla i koksu oraz rud żelaza. Urządzenia są standardowym narzędziem wykorzystywanym w laboratoriach węgla, elektrowniach i hutach na całym świecie. Większość z nich jest przeznaczony do  przygotowywania próbek lub badania zgodnie z określonymi międzynarodowymi metodami. Są to m.in. urządzenia służące do oznaczania zawartości wskaźnika pęcznienia, siarki, wilgoci lub chloru. Ponadto piece Carbolite znalazły zastosowanie w analizie przemysłowej i produkcji pilotażowej redukcji rud żelaaza. Wszystkie produkty Carbolite są wykonane zgodnie z ISO 9001:2008 oraz obowiązującymi unijnymi dyrektywami bezpieczeństwa.

Chamber Furnaces

Application Specific Furnaces