Coal and Coke Test Equipment for Pilot Plants

Piece Carbolite są przeznaczone do badań węgla i koksu oraz rud żelaza. Urządzenia są standardowym narzędziem wykorzystywanym w laboratoriach węgla, elektrowniach i hutach na całym świecie. Większość z nich jest przeznaczony do  przygotowywania próbek lub badania zgodnie z określonymi międzynarodowymi metodami. Są to m.in. urządzenia służące do oznaczania zawartości wskaźnika pęcznienia, siarki, wilgoci lub chloru. Ponadto piece Carbolite znalazły zastosowanie w analizie przemysłowej i produkcji pilotażowej redukcji rud żelaaza. Wszystkie produkty Carbolite są wykonane zgodnie z ISO 9001:2008 oraz obowiązującymi unijnymi dyrektywami bezpieczeństwa.

Furnace to determine CRI & CSR to ASTM D 5341-99

ASTM D 5341-99 Method for Measuring Coke Reactivity Index (CRI) and Coke Strength after Reaction (CSR).

Technique for determining lump coke reactivity in carbon dioxide gas at elevated temperatures and its strength after reaction in carbon dioxide gas by tumbling in a cylindrical chamber, referred to as the ‘I - tester’.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Tumbler for Coke Reactivity ASTM D5341-99 (CRI-CSR)

A single tumbler unit is supplied to enable tumble testing in accordance with ASTM D5341 99

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Furnace to determine CRI & CSR to ISO 18894

ISO 18894 Method for Measuring Coke Reactivity Index (CRI) and Coke Strength after Reaction (CSR).

Technique for determining lump coke reactivity in carbon dioxide gas at elevated temperatures and its strength after reaction in carbon dioxide gas by tumbling in a cylindrical chamber referred to as the ‘I - tester’.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Tumbler for Coke Reactivity ISO 18894 (CSR)

A single tumbler unit is supplied to enable tumble testing in accordance with ISO 18894.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Coke Test Oven (CTO/15 – 7kg)

Carbolite Gero's pilot-scale fixed wall coking oven replicates operating conditions found in commercial coke ovens and can be used for coke oven research.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Dynamic test for low temperature reduction & disintegration - ISO 13930:1998

Iron ore pellets are placed in a rotating tube and subject to ‘tumbling during reduction’. The samples are then subjected to a sieve analysis to determine the degree of disintegration.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Moving wall coking oven 500lb /227kg

Carbolite Gero’s pilot-scale moving wall coking oven replicates operating conditions found in commercial coke ovens. The oven features a moving wall and continuously measures the maximum coke oven wall pressure and internal gas pressure developed during the carbonisation process.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF


Iron ore reducibility

  • A single furnace for testing to one of the following standards or
  • A furnace which can combine up to three of the following ISO standards ISO 4695:2007 - Iron ore reducibility
ISO 4695:2007 - Iron ore reducibility
  • Reducibility may be defined as a measure of the ease with which oxygen combined with iron can be removed from natural or processed iron ores by a reducing gas, which is expressed as the rate of reduction at an atomic ration O/Fe = 0.9, relative to the iron (III) state.
  • Test consists of isothermal reduction of a test portion at a specified size range in a fixed bed at a temperature of 950ºC using a reducing gas consisting of CO and N2.
ISO 4696-1:1996 Low temperature disintegration test
  • Evaluating the disintegration behaviour of iron ores reduced in a fixed bed under specific conditions relevant to the low temperature zone in the blast furnace for iron making. This method is a measure of the breakdown of blast furnace burden materials under conditions resembling those in upper part of the blast furnace.
ISO 4696-2:2007 - Static low temperature reduction
  • Evaluating the reduction behaviour of iron ores reduced in a fixed bed under specific conditions relevant to the low temperature zone in the blast furnace for iron making.
ISO 4698:2007 - Determination of relative free-swelling index
  • Determination of swelling of fired iron ore pellets of a specified size range under isothermal reduction.
ISO 7215:2007- Determination of reducibility of iron ores
  • Reducibility may be defined as a measure of the ease with which oxygen combined with iron can be removed from natural or processed iron ores by a reducing gas, which is expressed as the rate of reduction at an atomic ration O/Fe = 0.9, relative to the iron (III) state.
ISO7992:2007 - Iron ores : Determination of reduction properties under load.
  • Method for testing the physical stability of iron ores by measuring the change in the differential gas pressure across a bed of the test portion and the change in the height of the bed during reduction under static load.

Pobierz Informacje o produkcie w formie PDF