Redukcja masy podczas suszenia/ spalania

Definicja ubytku podczas suszenia: 
najbardziej znanym ubytkiem masy podczas ogrzewania jest  ‘spopielanie’ 
Urządzenie Carbolite ABA lub Analizator Lepiszcza Asfaltowego jest piecem zaprojektowanym do przeprowadzania analizy za pomocą metody wagowej. Urządzenie może przeprowadzać analizę zgodnie z metodami zawartymi w standardach AASHTO T 308-10, ASTM D6307-10 oraz BS EN 12697-39:2012 test methods. 
Definicja utraty masy podczas suszenia: 
Jest to szeroko stosowana metoda badawcza w celu określenia zawartości wilgoci w próbce, choć czasami może odnosić się do jakiejkolwiek utraty części lotnych z próbki.

Substancje stałe są zwykle mierzone za pomocą nawilżenia. Urządzenia są wyposażone w podczerwień w systemie grzewczym. Oprogramowanie wykrywa stopień utraty masy z próbki. Carbolite nie dostarcza urządzeń tego typu.
W przypadku, gdy próbka materiału topi się poniżej wymaganej temperatury suszenia lub gdy porowatość powierzchni skutkuje wysoką zawartością wilgoci - często wykorzystuje się piece próżniowe. Carbolite obecnie nie dostarcza pieców próżniowych

Alternatywa, jednakże bardziej pracochłonna metoda obejmuje podgrzewanie odważonej ilości materiału próbki w piecu. Należy ogrzewać próbkę do temperatury, która nie spowoduje jej spalania. Po wysuszeniu, próbki powinny być ponownie zważone w celu określenia strat podczas suszenia. Suszarka Carbolite serii AX może być wykorzystana w tym celu.

Ciecze są zwykle testowane przy użyciu techniki miareczkowania Karla Fischera, ponadto uwzględniając pewne akcesoria do suszarek proszki mogą być również analizowane. Carbolite nie dostarczają tego typu urządzeń.

Szeroki zakres technik stosuje się w celu określenia strat przy suszeniu dla gazów. Carbolite nie dostarczają produktów nadających się do żadnej z tych technik