Modular Horizontal Tube Furnace GHA / GHC

Close all | none

GHA 12/300

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 300

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 90
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 500
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 900
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 526 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 480
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 201
Moc maksymalna (W) 2300
Termopara typu N
Waga (kg) 35

GHA 12/450

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 450

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 75
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 650
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1050
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 676 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 630
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 262
Moc maksymalna (W) 3100
Termopara typu N
Waga (kg) 37

GHA 12/600

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 600

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 70
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 800
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1200
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 826 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 780
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 414
Moc maksymalna (W) 3900
Termopara typu N
Waga (kg) 40

GHA 12/750

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 750

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 80
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 950
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1350
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 976 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 930
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 448
Moc maksymalna (W) 4600
Termopara typu N
Waga (kg) 51

GHA 12/900

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 900

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej --
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1500
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 1126 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1080
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) --
Moc maksymalna (W) 5400
Termopara typu N
Waga (kg) 55

GHA 12/1050

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 1050

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 67
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1250
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1650
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 1276 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1230
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 696
Moc maksymalna (W) 6200
Termopara typu N
Waga (kg) 85

GHA 12/1200

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Single zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Wymiary: Długość strefy grzejnej 1200

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 83
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1400
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1800
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 670 x 1426 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1380
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) --
Moc maksymalna (W) 7000
Termopara typu N
Waga (kg) 90

GHC 12/450

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 450

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 75
Maksymalna temperatura pracy 1100
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy w powietrzu (mm) 650
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy z atmosferą gazów obojętnych (mm) 1050
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 676 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 630
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 300
Moc maksymalna (W) 3100
Moc nominalna (W) 1551
Termopara typu N
Waga (kg) 37

GHC 12/600

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 600

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 53
Maksymalna temperatura pracy 1100
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy w powietrzu (mm) 800
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy z atmosferą gazów obojętnych (mm) 1200
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 827 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 780
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 440
Moc maksymalna (W) 3900
Moc nominalna (W) 1889
Termopara typu N
Waga (kg) 40

GHC 12/750

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 750

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 62
Maksymalna temperatura pracy 1100
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy w powietrzu (mm) 950
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy z atmosferą gazów obojętnych (mm) 1350
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 976 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 930
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 500
Moc maksymalna (W) 4600
Moc nominalna (W) 2571 @ 1200°C
1704 @ 1000°C
Termopara typu N
Waga (kg) 51

GHC 12/900

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three Zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 900

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 90
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1500
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 1126 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1080
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 640
Moc maksymalna (W) 5400
Moc nominalna (W) 2800
Termopara typu N
Waga (kg) 55

GHC 12/1050

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 1050

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 67
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1250
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1650
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 1276 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1230
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) 880
Moc maksymalna (W) 6200
Moc nominalna (W) 2850
Termopara typu N
Waga (kg) 85

GHC 12/1200

Maksymalna temperatura (°C) 1200
Number of heated zones Three zone
Maksymalna zewnętrzna średnica rury roboczej (mm) 170
Dimensions: Heated length (mm) 1200

więcej infomacji mniej informacji

Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej 61
Maksymalna temperatura pracy 1100
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1400
Zalecana długość rury do stosowania w powietrzu (mm) 1800
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. 672 x 1426 x 468
Wymiar: Długość pieca (mm) 1380
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) --
Moc maksymalna (W) 7000
Moc nominalna (W) 3163
Termopara typu N
Waga (kg) --

Uwaga
- Heat up rate is measured to 100°C below max, using an empty tube & insulation plugs
- Uniform length measured with insulation plugs fitted
- moc nominalna jest mierzona przy stałej wartości temperatury utrzymywanej w komorze pieca.

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.