2132 - Kontroler pomocniczny 

Close all | none

2132 Controller

Technologia kontroli Digital PID (porportional integral derivative) controller
Wyświetlacz Zielony wyświetlacz LED
Kontrola 4 przyciski
Podstawowe funkcjee Either conmfigured for over-temperature protection or as single ramp to set-point controller
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 35 x 78 (1/32 DIN)

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.