3216 Programowalny kontroler

Close all | none


3216 P1 Programmable Controller

Technologia kontroli PID
Podstawowe funkcjee Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell
Dodatkowe funkcje Możliwość zapisu jednego programu
Kontrola 4 przyciski
Alarm Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp.
Porty komunikacyjne Optional RS233 or RS485
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 48 x 48 (1/16 DIN)
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu

3216 P5 Programmable Controller

Technologia kontroli PID
Podstawowe funkcjee Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell
Dodatkowe funkcje Możliwość zapisu do 5 programów
Kontrola 4 przyciski
Alarm Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp.
Porty komunikacyjne Optional RS233 or RS485
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 48 x 48 (1/16 DIN)
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.