3508 - Programowalny kontroler

Close

Język:

Programator 3508

Cechy ogólne

  • Wyświetlacz wielowierszowy
  • Sterowanie za pomocą czterech przycisków
  • Jednoczesne wyświetlanie zadanej i rzeczywistej temperatury
  • Alarm niskiej i wysokiej temperatury
  • Wyświetlanie aktualnego segmentu
  • Programator jest zabudowany na urządzeniu wraz z czytelnym wyświetlaczem LED

Opcje (proszę podać podczas zamawiania)

  • Opcjonalne zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowane poprzez drugi kontroler
  • Opcjonalnie: port komunikacyjny RS 232 lub RS 485
  • Optional cascade (load-sensor) temperature control
  • Opcjonalnie: sterowanie urządzeniami wyposażenia dodatkowego np. zaworem elektromagnetycznym

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.