3508 - Programowalny kontroler

Close all | none3508 P1 Programmable Controller

Technologia kontroli PID programmable controller able to store and recall 1 program
Podstawowe funkcjee Jeden program zawiera możliwość zapisu do 20 segmentów (funkcja rampy temp., utrzymania temperatury lub chłodzenia).
Dodatkowe funkcje Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy)
Kontrola 4 przyciski
Alarm Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp.
Porty komunikacyjne Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu

3508 P10 Programmable Controller

Technologia kontroli PID programmable controller able to store and recall up to 10 programs
Podstawowe funkcjee 10 programs with up to 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell
Dodatkowe funkcje Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy)
Kontrola 4 przyciski
Alarm Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp.
Porty komunikacyjne Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu

3508 P25 Programmable Controller

Technologia kontroli PID programmable controller able to store and recall up to 25 programs
Podstawowe funkcjee 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell
Dodatkowe funkcje Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy)
Kontrola 4 przyciski
Alarm Błąd czujnika temp., awaria zasilania, zbyt wysokie odchylenia od zadanej temperatury.
Porty komunikacyjne Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485
Wymiary Wys. x Szer. (mm) 92 x 45 (1/8 DIN)
Konfiguracja Instalowany na przednim panelu

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.