Kalcynajca

Definicja Kalcynacji
Jest wysoka temperatura procesu, w którym jeden materiał dysocjuje w stan gazowy, podczas gdy drugi w stan stały. Zazwyczaj ma to miejsce w temperaturze, która jest niższa od temperatury topnienia tych dwóch materiałów.

Jednym z wielu zastosowań jest etap w produkcji cementu portlandzkiego, w którym węglan wapnia (wapień) jest kalcynowany w temperaturze około 850 ° C, w celu wytworzenia tlenku wapnia (wapno palone) i dwutlenek węgla.