Spiekanie

Definicja spiekania: Spiekania jest proces umożliwiającym dyfuzję atomów poprzez ogrzewanie. Doprowadzenie energii cieplnej do materiału skutkuje migracją atomów i jonów lub innych części składowych. Po ochłodzeniu dochodzi do wyrównania sieci krystalicznej oraz zmiany rozkładu różnorodnych składników jonowych w tym struktury siatkowej co skutkuje zmianą właściwości fizycznych. Typowym przykładem jest przegrupowanie tlenku cyrkonu z dwóch faz do jednoskośnej struktury krystalicznej, która jest stabilna w temperaturze otoczenia do tetragonalnej struktury sieci krystalicznej w temperaturze około 1000 ° C, a następnie w regularną strukturę przestrzenną przy około 2370 ° C.
Często jest to spowodowane redystrybucją domieszek lub składników mniejszych niejednorodnej mieszanki, które wywierają znaczące zmiany na właściwości termiczne, mechaniczne lub elektryczne spiekanego materiału.