Spopielanie

Definicja Spopielania: 

Jest to proces usuwania wszystkich materiałów organicznych z próbki poprzez ogrzewanie w powietrzu.Proporcjonalna masa pozostałego popiołu może być celem badania, lub może być etapem pośrednim w przygotowaniu próbki do innych celów, takich jak charakterystyka nieorganicznych składników poprzez XRF (fluorescencji rentgenowskiej) lub spektroskopie masową lub badania takiego jak topliwości popiołu. Testy spopielania mogą być również określone w standardowych metodach testowych tj. ISO 1171:2010, ASTM D3174-04(2010). Piece serii AAF 1100 są urządzeniami w których można przeprowadzić badania zgodnie z powyższymi standardami.

Piece komorowe do spopielania