Wyżarzanie

Definicja wyżarzania:
Jest to proces kontrolowanego grzania i chłodzenia materiału w celu zmodyfikowania mikrostruktury (usunięcia naprężeń lub zmiany właściwości takich jak twardość, wytrzymałość i plastyczność).
Najczęściej proces jest używany w przypadku metali, w celu usunięcia naprężenia wywołanych przez obróbkę plastyczną na zimno (szereg pieców Carbolite jest odpowiednich do tego celu).