MTT - Piece od oznaczania zawartości węgla-14 i trytu

Instrukcje obsługi dla urządzeń (1)

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.