2132 - Kontroler pomocniczny 

Arkusz danych
Close

Język:

Kontroler 2132 jest stosowany głównie jako ochrona aplikacji oraz urządzenia przed przegrzaniem. W niektórych urządzeniach jest wykorzystywany w innym celu. 

Wszystkie piece Carbolite są zaprojektowane jako urządzenia bezpieczne w razie awarii,które powinny kontrolować wszelkie nieprawidłowości systemu grzejnego. Kontrola przed przekroczeniem temperatury maksymalnej jest zalecana w przypadku pozostawiania urządzenia bez nadzoru lub podczas gdy ochrona aplikacji umieszczona wewnątrz pieca jest niezbędna. powinny kontrolą elementów zawiedzie. 

Jest również stosowany, w przypadku gdy przestrzeń nie pozwala na korzystanie z większego sterownika lub w przypadku kontroli temperatury w piecach trzystrefowych.

Cechy ogólne

  • stosowany głównie jako osobny sterownik systemu ochrony przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
  • Zalecany w przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru lub ochrony materiału umieszczonego w piecu.
  • Sterownik jest instalowany wraz z niezależna termopara i działa w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury.
  • Programator jest zabudowany na urządzeniu wraz z czytelnym wyświetlaczem LED

Opcje (proszę podać podczas zamawiania)

  • Sterownik jest stosowany w urządzeniach, w których zwarty rodzaj konstrukcji wymaga użycia mniejszego urządzenia sterującego.

Treść może ulec modyfikacji lub zmianie.